הפחתת אויר בשטח

הצמיג "עובד" עם השטח ומאפשר לג'יפ חילוץ עצמי