חילוץ באמצעות 2 רכבים לעיגון Resc4U

חילוץ באמצעות 2 רכבים לעיגון Resc4U