טיפ חילוץ – טיפול בונטיל דולף

הצמיג מאבד אויר ואין פנצ'ר ?

אולי מדובר בונטיל דולף.

לעיתים ונטיל מאבד אויר עקב גרגר תקוע במנגנון,
במקרה זה לחיצה בריאה על הונטיל (המביאה לפריקת אויר בלחץ) עשויה לפתור את הבעיה.
כמו כן רוב הפקקים יכולים לאטום גם ונטיל דולף.

הדרך לבדוק אם הדליפה מהונטיל – קצת מים על הונטיל ורואים אם יש ביעבוע.