כך תשתמש במכמ גשם כדי להימנע מסכנת שטפונות בעת הכנת טיול 4X4