טיפ שטח – הכן רכבך לקיץ

נזק מקריעת רצואת עזר

חם-קר , חם-קר,
ובתווך רכיבי הגומי ברכב מתיבשים, נסדקים ונחלשים.

חלקי גומי בכלל ורצועות המנוע בפרט נוטים להביע את עיפותם ע"י צרחות שונות או סתם קריעה,
בד"כ התוצאה אינה משמחת את הנהג.

על כן רצוי וכדאי לבצע החלפות באופן יזום
את הצינור / רצועה הישנים ניתן לשמור כספייר ברכב לעזרה ראשונה בשטח.

בתמונה :

רצועת עזר בלויה שכשלה במהלך נסיעה,

התוצאה : קריעת צינור מים ראשי, לולא עירנות הנהג היה נגרם נזק משמעותי למנוע עקב התחממות.