קלאסה בשטח – פוגשים בשטח את יקב יתיר להסבר (לכולם) וטעימות (ללא נוהגים)

קלאסה בשטח – פוגשים בשטח את יקב יתיר להסבר (לכולם) וטעימות (ללא נוהגים)