איזה אינטרס יש לגל זיזים להישבר דווקא בחוצה ישראל ?

איזה אינטרס יש לגל זיזים להישבר דווקא בחוצה ישראל ?